Eugen Brickius

Dvanáct velkých výstavních projektů zahájí v letošním roce Muzeum umění Olomouc. Návštěvníci jedné z  nejvýznamnějších paměťových institucí v České republice uvidí například první soubornou výstavu české hyperrealistické malby, expozici unikátní kroměřížské sbírky staré kresby, retrospektivu fotografky Mileny Valuškové, monografickou výstavu slovenského sochaře Jozefa Jankoviče nebo sondu do historie fašisty zničené olomoucké synagogy.

„Jako v předchozích letech se snažíme, aby náš výstavní program byl pestrý a atraktivní pro zájemce o staré i současné umění. Kresba, malířství, sochařství, fotografie, architektura, autorská kniha – všechny tyto umělecké druhy mají v letošním programu zastoupení. Jako vždy přitom v první řadě klademe důraz na kvalitu,“ upozornil ředitel Michal Soukup.

Muzeum naváže na osvědčený model z posledních let, kdy soustředilo nejméně jeden mimořádný výstavní projekt na jarní a pak na podzimní sezonu. „Letos na jaře věnujeme největší pozornost výstavě Fascinace skutečností, která od 20. dubna vůbec poprvé souborně představí českou hyperrealistickou malbu. V Muzeu moderního umění bude zastoupeno dvacet autorů sedmdesáti obrazy. Velkou část exponátů už máme v depozitáři a mohu návštěvníky ubezpečit, že se skutečně mají na co těšit, protože jsou to fascinující díla,“ řekl Soukup.

Během jarní sezony kromě toho muzeum nabídne v Muzeu moderního umění například reflexi českého akčního umění na výstavě Okamžité chrámy, nebo výstavní projekt V oplatce jsi všecek tajně, který se v Arcidiecézním muzeu Olomouc zaměří na podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře od středověku do současnosti. „Musím se zmínit také o výstavě kreseb jednoho ze zakladatelů moderní evropské malby a průkopníka abstrakce, olomouckého rodáka Adolfa Hölzela, které jsme získali díky velkorysému daru sběratelů Heinze a Moniky Röthingerových. Vernisáž této výstavy odstartuje olomoucké Česko-německé kulturní jaro,“ doplnil ředitel muzea.

Tři nové výstavy během jarní sezony otevře také Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Postupná prezentace bohatých sbírkových fondů soustředěných na kroměřížském zámku pokračuje od 7. dubna expozicí věnovanou sbírce kresby. „Přestože se v Kroměříži dochovalo pouhých 67 listů se starými kresbami, je kolekce považována za výjimečnou a zcela rovnocennou proslulé obrazové sbírce. Jsou v ní totiž zastoupena všechna důležitá centra italského výtvarného dění z šestnáctého a první poloviny sedmnáctého století: Florencie, Bologna, Siena, Milán, Janov, Řím či Benátky,“ doplnil k expozici Ondřej Zatloukal, zástupce ředitele Muzea umění Olomouc. Spolu s Kabinetem kresby a grafiky I bude v Kroměříži zahájena výstava Pod kůži Marsya, věnovaná při příležitosti nedožitých devadesátin legendárnímu restaurátorovi Františku Syslovi staršímu.

Od 22. června pak kroměřížské Arcidiecézní muzeum připomene leopoldinské slavnosti – oslavy konané na dvoře císaře a mecenáše umění Leopolda I. „Výstava nazvaná Koně v piškotech představí obrazovou a grafickou dokumentaci těchto slavností, dvorskou hudbu a konečně architekty, malíře, grafiky, skladatele, nakladatele a celou řadu dalších, kteří s odznaky svých profesí stáli v pozadí za přepychovými kulisami barokního spektáklu,“ vysvětlil kurátor Miroslav Kindl.

Ještě před prázdninami, 29. června, bude v Muzeu moderního umění zahájena retrospektivní výstava olomoucké fotografky Mileny Valuškové, která letos slaví významné životní jubileum. „Prošla snad všemi oblastmi fotografie. Věnovala se klasické ateliérové fotografii, má zkušenost ze soudního lékařství, spolupracovala i s olomouckou lékařskou fakultou, působila jako fotografka v olomouckém středisku Státní památkové péče a ochrany přírody. Její tvorba se rozpíná od dokumentu až po mnohovrstevnaté krajinné studie a technicky komplikovaná zátiší,“ přiblížila život a dílo Valuškové kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová.

Z podzimních projektů věnuje muzeum největší pozornost první české retrospektivě tvorby významného slovenského sochaře Jozefa Jankoviče (*1937). „Patří k nejvýraznějším osobnostem poválečného slovenského umění. Naše výstava představí jeho nejvýznamnější díla z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Nebudou chybět ani ukázky jeho tvůrčího uvažování z následujících desetiletí,“ přiblížila výstavu nazvanou Plynutí času kurátorka Olga Staníková.

Letošní výstavní plán Muzea umění Olomouc neopomene ani architekturu a regionální historii. V říjnu, při příležitosti festivalu Dny židovské kultury, připomene komorní výstavou v Arcidiecézním muzeu Olomouc 120. výročí vysvěcení dnes již neexistující olomoucké synagogy. „V listopadu pak návštěvníky zavedeme do doby, kdy v architektonických debatách hrála zásadní roli diskuze o podobách bydlení a přímo o kolektivním bydlení. Na výstavě Můj dům je i tvůj dům ukážeme rozličné podoby českých kolektivních domů ve dvacátém i jedenadvacátém století,“ doplnil ředitel Soukup.

Hlavní výstavní program doplní dvanáct komorních výstav v muzejních kavárnách a v Divadle hudby a sedm stálých expozic v Olomouci a v Kroměříži, které návštěvníky provádějí dějinami výtvarné kultury od nejstarších dob do současnosti. Všechny tři objekty Muzea umění Olomouc vloni navštívilo zhruba 170 tisíc lidí. Nejúspěšnější byla reinstalace stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc při příležitosti desátého výročí otevření, kterou i díky zápůjčce El Grekova obrazu z Metropolitního muzea v New Yorku navštívilo přes dvacet tisíc lidí.

 

Výstavní plán 2017

Okamžité chrámy

Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění
2. 3. – 11. 6. 2017
Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
Revolta byla v šedesátých letech minulého století základním motivem pro umělecké projevy, které dnes označujeme jako akční umění. Umělci na protest proti komercionalizaci umění opustili galerie a podnikali různé akce v ulicích, alternativních prostorech či v krajině. Po těchto pomíjivých akcích zůstala většinou jen fotodokumentace. Máme třetí největší sbírku akčního umění u nás. Výběr z ní bude tvořit výstavu Okamžité chrámy.

V oplatce jsi všecek tajně | Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

23. 3. – 10. 9. 2017
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
Eucharistie je jedna ze základních součástí křesťanského kultu, při kterém se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Díky výjimečnému a zásadnímu postavení v křesťanském životě eucharistie byla a je bohatou inspirací pro výtvarné umění. Rozmanité podoby eucharistické úcty ve vizuální kultuře od čtrnáctého do dvacátého století představí výstava V oplatce jsi všecek tajně.

Adolf Hölzel | Kresby
Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc

6. 4. – 29. 10. 2017
Muzeum moderního umění | Galerie
Díky velkorysému daru sběratelů Heinze a Moniky Röthingerových jsme získali kolekci kreseb jedné ze zakladatelských osobností moderní evropské malby a průkopníka abstrakce, olomouckého rodáka Adolfa Hölzela (1853 – 1934). Kromě darovaných patnácti kreseb vystavíme i práci jeho žáka Alberta Müllera a práce Hölzelovy asistentky Idy Kerkovius a další zápůjčky.

Kabinet kresby a grafiky | Kresby starých mistrů | stálá expozice

od 7. 4. 2017
Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Pouhých 67 listů s kresbami se dochovalo v kroměřížské sbírce staré kresby, a přesto je kolekce považována za rovnocennou proslulé sbírce obrazů. Jsou v ní totiž zastoupená všechna důležitá centra italského výtvarného dění z 16. a první poloviny 17. století: Florencie, Bologna, Siena, Milán, Janov, Řím či Benátky. Unikátní sbírku představí nová stálá expozice.

Pod kůží Marsya
Akademický malíř a restaurátor František Sysel st.

7. 4. 2017 – 8. 6. 2017
Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Při příležitosti nedožitých devadesátin připomeneme osobnost akademického malíře a restaurátora Františka Sysla staršího. Absolvent pražské Akademie výtvarných umění u Bohuslava Slánského patřil k respektovaným zástupcům tzv. československé restaurátorské školy, jejímž krédem bylo, že restaurátor musí být nejen řemeslně zručným a vědecky poučeným pracovníkem, nýbrž i umělcem. Záchraně památek se věnoval především na Moravě a na Slovensku. Zásadním bodem v jeho profesním životě bylo restaurování Tizianova obrazu Apollón a Marsyas v letech 1962 až 1968.

Fascinace skutečností | Hyperrealismus v české malbě

20. 4. – 10. 9. 2017
Muzeum moderního umění | Trojlodí
Hyperrealismus je úzce spojen s euro-americkým prostředím konce 60. let 20. století, ve středoevropském či českém kontextu se pak objevuje o několik let později. Ačkoli postupně měnil své zaměření i charakter, zůstává jedním z nejdráždivějších elementů současného umění, protože se záměrně staví do opozice vůči neo-avantgardním i postmoderním trendům. Chceme prezentovat jeho šíři a pestrost, zároveň jej ale vymezit vůči jiným podobám realistické malby.

Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.

22. 6. 2017 – 1. 10. 2017
Arcidiecézní muzeum Kroměříž
V Evropě druhé poloviny 17. století řinčely nejen zbraně, ale také podkovy koní dvou panovníků. Ludvík XIV. a Leopold I. se neutkali pouze v bahně bojišť, ale také v písku arén a na prknech jevišť. Ve jménu státní a panovnické propagandy skládali přední komponisté oslavné árie, architekti vytvářeli spektakulární scény, zpěváci pěli, koně a tanečníci tančili a umělci dokumentovali.

Milena Valušková | Fotografie 1971–2017

29. 6. – 29. 10. 2017
Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
Olomoucká fotografka Milena Valušková má zkušenosti snad všemi oblastmi fotografie. Její fotografický rejstřík se rozpíná od dokumentu po krajinné studie a technicky komplikovaná zátiší. Při příležitosti životního jubilea se dostane na všechny odstíny její tvorby.

Jozef Jankovič | Plynutí času

12. 10. 2017 — 11. 3. 2018
Muzeum moderního umění | Trojlodí
Jozef Jankovič (*1937) patří k nejvýraznějším osobnostem poválečného slovenského umění. Olomoucká výstava představí nejvýznamnější díla z konce šedesátých a začátku sedmdesátých let. Nebudou chybět ani stěžejní ukázky dokreslující autorovo tvůrčí uvažování v následujících letech.

Olomoucká synagoga (1897 – 1939)

19. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
Při příležitosti 120. výročí vysvěcení se budeme věnovat historii olomoucké synagogy vypálené fašisty v roce 1939. Zaměříme se na stavbu z architektonického a uměleckohistorického hlediska a zasadíme ji do širšího kontextu tvorby jejího autora, architekta Jacoba Gartnera. Přiblížíme i význam židovské komunity v historii města. Výstavu pořádáme v souvislosti s devátým ročníkem festivalu Dny židovské kultury.

Můj dům je i tvůj dům | České kolektivní domy a jejich proměny v čase

16. 11. 2017 – 18. 2. 2018
Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
Zavedeme vás do doby, kdy v architektonických debatách hrála diskuze o podobách bydlení zásadní roli, do doby experimentování s tzv. kolektivním bydlením. Domy, v nichž omezená individuální obytná plocha byla vyvážena maximem kvalitních a dostupných služeb, měly přinést dostatek času pro dokonalé využití pracovních schopností každého jedince. Představíme nejdůležitější příklady kolektivního bydlení ve 20. a 21. století.

Monogramista T.D.

16. 11. 2017 – 18. 2. 2018
Muzeum moderního umění | Galerie
Sedmdesátiny výtvarníka, pedagoga a literáta Monogramisty T.D. (Dezidera Tótha) připomeneme výstavou z našich sbírek. Významná osobnost československé výtvarné scény druhé poloviny 20. století je zastoupena 28 díly ve sbírkách obrazů, fotografie, grafiky a autorské knihy. Výběr z tvorby potěší nejen ty, kteří znají jeho konceptuální a akční umění.

Autorem snímku Zátiší s pivem je Eugen Brickius, snímek pochází z konce 60. let minulého století. Uvidí jej návštěvníci expozice Okamžité chrámy.

There are no comments yet.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).