Františkova brána

V úterý 2. května otevřelo Vlastivědné muzeum v Olomouci již popáté svou sezónní expozici geologie, archeologie a lapidária nazvanou Příběh kamene. Mezioborová expozice, která seznamuje nejen zájemce o přírodní vědy a historii, ale i nadšené olomoucké patrioty s podobami a proměnami této základní materie v průběhu milionů let, byla poprvé návštěvníkům zpřístupněna v květnu 2013.

„Exponáty pocházejí ze samotného města či blízkého okolí. Zprostředkovávají návštěvníkům poznatky o tom, jaké horniny se v Olomouci a okolí nachází, ze kterých byly postaveny ty nejvýznačnější památky města, jak vypadaly pravěké kamenné nástroje a mnohé další. Vystavené exponáty také upozorní na zajímavé detaily, které může návštěvník zaznamenat při běžné procházce Olomoucí. Příkladem jsou zkamenělé zbytky organismů dochované v horninách či v opracovaných architektonických prvcích, stopy nástrojů po úpravě povrchu kamene a jiné. V neposlední řadě prezentuje expozice kamenosochařská díla ze zaniklých či přestavovaných olomouckých staveb,“ uvedla Markéta Doláková, jedna z autorek expozice z Historického ústavu VMO.

V letošní sezóně obohatí instalaci nový přírůstek – rozměrná, téměř dva metry široká a více jak půl tuny vážící kamenná deska s reliéfem válečných trofejí. Kamenná deska s válečnými trofejemi byla vůbec poprvé restaurována a poté osazena do vstupního prostoru expozice. „Pochází z jedné z olomouckých bran umožňujících vstup do města ze severní strany. Tato brána vznikla v letech 1833 až 1834 a dostala jméno po rakouském císaři Františku I. (Františkova brána),“ řekla Doláková. Po pouhých padesáti letech své existence byla v roce 1885 v souvislosti s rušení hradeb rozebrána. Zdobily ji dva reliéfy, které se po jejím zničení ocitly v městském lapidáriu. „První z nich byl vkomponován do expozice Příběh kamene již při jejím vzniku, druhý se dočkal svého důstojného vystavení teprve nyní. Společně s dalšími v expozici prezentovanými artefakty z dnes již neexistujících olomouckých památek patří k jedinečným dokladům stavební historie města a k zajímavým svědkům názorových proměn,“ doplnila kurátorka.

„Stálé expozice Vlastivědného muzea v Olomouci si v roce 2016 prohlédlo přes 20.000 návštěvníků. V expozici Příběh kamene je umístěno i unikátní, přes deset metrů dlouhé plavidlo z mladší doby železné a řada interaktivních koutků pro děti,“ uzavřel ředitel VMO Břetislav Holásek.

Expozice je umístěna v přízemí budovy bývalé školy jezuitské univerzity v Denisově ulici č. 30, přístupná je od května do září, denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

There are no comments yet.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).