Zámek Čechy pod Kosířem

Po mnohaleté rekonstrukci byl 2. dubna 2016 slavnostně otevřen zámek Čechy pod Kosířem veřejnosti.

Pro první turistickou sezónu zámku byly pro návštěvníky otevřeny tři prohlídkové trasy:

Zámecká trasa ‒ deset místností jižního křídla zámku bylo na základě archivních materiálů navráceno do podoby doby Františka Josefa II. Silva Taroucy, žijícího na přelomu 19. a 20. století. Expozice je doplněna největším souborem originálních děl Josefa Mánesa prezentovaná veřejnosti.

Park ‒ veřejnosti je během prohlídkového okruhu prezentován unikátní anglický park obklopující zámek a stavby, které se v něm nacházejí, včetně tzv. Červené věže.

Muzeum filmů Zdeňka a Jana Svěrákových ‒ samostatná prohlídková trasa zaměřená na společné dílo otce a syna Svěráků, kde jsou vystaveny rekvizity, scénáře, videonahrávky a další materiály z natáčení filmů Obecná škola, Vratné lahve, Kolja, Kuky se vrací, Tři bratři a Tmavomodrý svět.

Vedle zámeckých expozic, a již tradičních akci konaných v zámeckém parku, zámek ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci nachystal množství akcí nových. Divadelní a hudební představení (Buty a Svěráci, Caveman, Revizor) byla vždy plně vyprodaná. O psí závodění – tzv. coursing – je stabilní zájem ze strany chovatelů i veřejnosti. Řezbářské symposium nám tu zanechalo krásné sochy. Také dětský den ve spolupráci s místní školou, Dny evropského dědictví i dušičková stezka po parku, si našly u rodin velký ohlas. Příště vynecháme jen ty akce, které by se mohly „ohrát“, avšak zase jiné přidáme. Do konce roku proběhne akcí ještě několik – psí závody (26. 11.), tradiční napoleonské válčení (27. 11.) a koncert ve Velkém sále zámku (30. 12.).

K dnešnímu dni navštívilo nové expozice přes 28 000 osob. Muzeum Zdeňka a Jana Svěrákových činí přibližně třetinu této návštěvnosti. Komentované prohlídky parku, jejichž součástí je také výstup na tzv. Červenou věž, jsou velkým lákadlem hlavně pro zájezdy i pro jednotlivce toužící si odnést z procházky po parku přidanou hodnotu ve formě znalostí nejen jeho zajímavých přírodnin, ale také historie a pověstí. Zajímavou se jeví kombinace návštěvy Flory Olomouc a našeho parku.

Na akce zámku letos přišlo přes 12 000 osob, a to do toho nejsou počítáni návštěvníci Josefkolu, který byl letos v počtu osob rekordní (cca 8 000 osob), ani běžní návštěvníci parku (odhaduje se, že parku za rok navštíví cca 50 000+ osob). Zámek hostil také množství významných osobností v čele s prezidentem ČR Milošem Zemanem a premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Zámek během své premiérové sezóny tedy v návštěvnosti překonal všechny předchozí odhady i srovnatelná turistická lákadla v okolí. „Návštěvnost vysoce předčila naše očekávání, takže jsme byli nuceni podstatně navýšit průvodcovské služby. Ukázalo se, že marketingový tah vytvořit vedle zámecké expozice i expozici filmovou – Muzeum filmů Zdeňka a Jana Svěrákových ‒ byl dobrý,“ uvedl ředitel VMO Břetislav Holásek.

V současnosti na zámku probíhají další rekonstrukční práce, které zpřístupní návštěvníkům nové prostory a chystají se novinky pro příští rok.

Martin Váňa
kastelán zámku Čechy pod Kosířem

There are no comments yet.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).