Kostky

Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana
24. 11. 2016 – 26. 2. 2017

Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
AUTORKA A KURÁTORKA VÝSTAVY | Gina Renotière
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Tomáš Lampar, Zbyněk Baladrán
GRAFICKÝ DESIGN | Vladimír Vaca
INSTALACE | Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
VIDEOPROJEKCE | Kamil Zajíček
PROPAGACE | Petr Bielesz, Pavel Konečný
PUBLIKACE | Gina Renotière
PODĚKOVÁNÍ | Julie Kačerovská, Veronika Kopečková

Ve střední Evropě rozhodně neměl obdobu a jinde ve světě by se podobná akademická pracoviště dala spočítat na prstech jedné ruky. Řeč je o Ateliéru papír a kniha – unikátním kabinetu při Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Ateliér v roce 1998 založil a do zrušení v roce 2011 vedl Jiří H. Kocman, osobnost, díky níž je u nás autorská kniha vnímána jako samostatná umělecká kategorie. Jeho tvorbu, ale zejména tvorbu jeho studentů představí Muzeum umění Olomouc od 24. listopadu na profilové výstavě.

Jiří H. Kocman je podle kurátorky výstavy Giny Renotière zásadní postavou tzv. brněnského okruhu a jedním z nejvýraznějších představitelů konceptuálního umění v evropském kontextu. Absolvent brněnské Vysoké školy veterinární vstoupil do uměleckého světa už v šedesátých letech, a to v žánrech jako stamp-art nebo mail-art. „Kocmanovy aktivity byly zaměřené na samotný akt komunikace. Jeho práce vlastně nebyly na počátku uměleckým dílem, nýbrž jen zprávou, která měla za cíl vytvořit vztah mezi autorem a adresátem,“ vysvětlila Renotière.

V sedmdesátých letech ale svou pozornost od obsahu sdělení přesunul k samotnému médiu, tedy k papíru. Po důkladném studiu technologie výroby a restaurování papíru i knihvazačství dosahuje v tvorbě autorských knih skutečného mistrovství. „Jeho zásluhou se papír a kniha stávají v českém prostředí respektovanými uměleckými disciplínami,“ vyzdvihla Kocmanův význam Renotière.

Na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně působil nejdříve externě a teprve v roce 1998 založil Ateliér papír a kniha, který měl být, jak se na jeho internetových stránkách píše, „interdisciplinární platformou pro ty, kteří se zajímají o přesahy řemesla v umění“. „Studenty orientoval na zkoumání a interpretaci papíru a knihy s ohledem na materiál, strukturu a funkci. Řemeslo přitom bylo východiskem pro vznik konceptuálních děl,“ podotkla kurátorka.

Ateliérem prošlo bezmála padesát studentů, než byl v roce 2011 zrušen. Muzeum umění Olomouc nabídne divákům od 24. listopadu profilovou výstavu, která představí tvorbu 29 studentů Ateliéru i dílo samotného Jiřího H. Kocmana. „Vystaveny budou autorské papíry, autorské knihy, knihy – objekty, paper-artové objekty a instalace. Je až fascinující, jak lze s papírem a knihou umělecky pracovat,“ řekla Renotière.

Podoba výstavy bude o to zajímavější, že nad grafickým designem výstavy bude bdít Zbyněk Baladrán, několikanásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého a mezinárodně respektovaný autor a architekt galerijních instalací. Výstavu doprovodí také reprezentativní katalog.

Výstava potrvá do 26. února příštího roku a jak kurátorka upozornila, už nyní o ni mají zájem domácí i zahraniční instituce. „O výstavu mají zájem ve Slovenské národní knižnici v Martině, v GASKu, tedy Galerii Středočeského kraje a v Galerii umění v Karlových Varech,“ vyjmenovala kurátorka.

Doprovodný program
Autoportrét v knize
Animační program pro 1. stupeň ZŠ
Děti se seznámí se vznikem autorské knihy a jejími odlišnostmi od klasické knihy. Budou vysvětleny některé pojmy – kodex, svitek, krásná kniha. Hravou formou si předvedeme, jak pracuje konceptuální umělec, a vysvětlíme si, co to je koncept, neboli myšlenka, která je hlavní při tvorbě autorské knihy a určuje i její vzhled a formu. Žáci si vytvoří svou vlastní autorskou knížečku, jejímž tématem bude autoportrét.

Pohádkové deníky superhrdinů
Animační program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Seznámíme žáky a studenty s historií a vznikem autorské knihy. Budeme se zabývat i pojmy, jako je koncept, remake a hnutím Fluxus, které stálo u zrodu autorské knihy. Součástí programu je i tvorba autorské knihy samotné, kde se necháme inspirovat prolínáním fiktivního světa superhrdinů se světem klasických pohádek.

Oba programy nabízíme od 6. 12. 2016 do 26. 2. 2017.
Délka programů: 90 minut
Lektorka: Michaela Soukupová | 585 514 299 | soukupova@olmuart.cz

Julie Kačerovská| Výroba autorského ručního papíru
so | 28. 1. 2017 | 11.00 hodin | VSTUPNÉ 70 / 35 KČ
workshop
Julie Kačerovská – absolventka ateliéru Papír a kniha – Vás seznámí s postupem výroby ručního papíru. Budete moci experimentovat s barevnými papírovinami, s jejich prolínáním, vytvářením abstraktních i konkrétních výjevů přímo na sítu. Během dílny bude možné vyzkoušet si dva základní způsoby čerpání papíru – snímání a sušení.

Kapacita omezená! Rezervace, informace: Michaela Soukupová | 585 514 299 | soukupova@olmuart.cz

There are no comments yet.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).